10 Days Urumqi,Turpan, Xian Tour

Cilent : Fiza

Country : Singapore

Date : 08/03/2017

Tour : Xinjiang Thorough 13 Days Muslim Tour


Along the way, we visited Heavenly Lake in Xinjiang

Heavenly-Lake-Xinjiang-001.jpg


Jiaohe Ruins

Jiaohe-Ruins-Xinjiang-001.jpg

Jiaohe-Ruins-Xinjiang-002.jpg


Kumtag Desert

Kumtag-Desert-Xinjiang-001.jpg

Kumtag-Desert-Xinjiang-002.jpg


Meal at a Toyukmazar local family

Toyukmazar-local-family-meal.jpg


Urumqi Bazaar

Urumqi-Bazaar-Xinjiang-001.jpg


Then, head to Mount Huashan in Shaanxi Province.

Mount-Huashan-001.jpg