14-19 July, 2009 We hosted the AirAsia Muslim Fam Trip VIPs’ Group.

Cilent : FAM

Country : Malaysia

Date : 09/07/2009

Tour : Hong Kong Guangzhou Guilin Xian & Beijing 11 Days Train Tour


14-19 July, 2009 We  hosted the AirAsia Muslim Fam Trip VIPs’ Group. The group visited the main scenic spots and Muslim restaurants of Hong Kong, Macau, Guangzhou, Shenzhen and Zhuhai.


The FAM group visited Hong Kong Ocean Park.